Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje...

1. Zastosowanie arkusza do kalkulacji wydatków

 

Arkusz kalkulacyjny możemy wykorzystać do planowania wydatków. Załóżmy, że dysponujemy  pewną kwotą, którą możemy wydać na zakup różnych artykułów. Musimy więc skalkulować, czy różnica między tą kwotą a wartością otrzymaną po zsumowaniu wszystkich wydatków, będzie ujemna czy dodatnia. Inaczej mówiąc, określimy saldo.

Nie zawsze jednak od razu wiemy, na co wydać pieniądze. Arkusz kalkulacyjny umożliwia sprawne wprowadzanie wszelkich zmian. Wynik otrzymujemy automatycznie. W arkuszu możemy wielokrotnie modyfikować dane tak, aby otrzymać saldo zerowe:

  • jeśli saldo jest ujemne (zabrakło pieniędzy), można np. zrezygnować z któregoś zakupu, usuwając wiersz z danym artykułem lub zmniejszyć jego ilość,
  • jeśli saldo jest dodatnie (zostały pieniądze do wydania), można zwiększyć ilości pewnych artykułów lub wstawić dodatkową pozycję.

W każdym przypadku formuły zostaną automatycznie przeliczone.

2.Adres bezwzględny

Aby uniknąć stosowania adresowania względnego, stosuje się adres bezwzględny, który nie zmienia się podczas kopiowania zawierającej go formuły. Adres bezwzględny przed nazwą kolumny i numerem wiersza zawiera znak "$", np.

  • $C$2,
  • $B$12,

 

Zapamiętaj...!

Jeśli adres komórki nie może zmieniać się wzraz ze zmianą położenia formuły, zawierającej ten adres, należy zastosować adres bezwzględny.

4. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli

Komórki arkusza mają określone wymiary, ale czasami zdarza się, że potrzebna jest nam komórka o innych wymiarach. Jeżeli w komórce nie mieszczą się dłuższe nazwy, można ją rozszerzyć. Jednak gdy  w komórkach  umieszczane będą krótkie teksty lub liczby o niewielkiej liczbie cyfr, warto zmniejszyć ich szerokość.

 

 

 

Aby zmniejszyć wymiary komórki...

należy przeciągnąć za pomocą myszy obramowanie z prawej

strony nagłówka kolumny (zmiana szerokości komórki)

lub u dołu nagłówka wiersza (zmiana wysokości komórki).

(Przykładowa zmiana szerokości i wysokości komórki)

Kreator stron www - przetestuj!