Komórka, adres, formułaArkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie dokumentów w postaci tabel, w których umieszcza się dane, oraz wykonywanie obliczeń (np. finansowych, matematycznych, statystycznych) i operacji (np. filtrowania, sortowania, analizy danych). Dane i wyniki można prezentować (w postaci wykresów).


Zapamiętaj...!

Dokument arkusza kalkulacyjnego, zwany skoroszytem składa się z arkuszy. Każdy arkusz jest tabelą składającą się z wierszy i kolumn. Pojedyncze pole tabeli (powstające na miejscu przecięcia wiersza i kolumny) to komórka.

        Budowa dokumentu arkusza kalkulacyjnego...

 

 

1. Arkusz kalkulacyjny przypomina ogromną tabelę podzieloną na wiersze i kolumny. Kolejne wiersze oznaczone są cyframi, natomiast kolumny literami (i ich kombinacjami).

 

W miejscu przecięcia się kolumn i wierszy powstają pojedyncze pola zwane komórkami. To właśnie komórki są podstawą funkcjonowania arkusza kalkulacyjnego.

 

 

2.  Do komórki arkusza można wpisać m.in:

  • tekst,
  • liczbę,
  • wzór (w arkuszu kalkulacyjnym zwany formułą).

(Do jednej komórki należy wprowadzać tylko jedną informację!!!)

 

 

3. Cała użyteczność arkusza kalkulacyjnego dąży do tego, aby wykonywał on różne obliczenia, natomiast użytkownik musi tylko wpisywać wzory, które komputer ma obliczyć. Takie wzory nazywamy formułą. Formułę poprzedza znak "=", co powoduje, że wszelkie obliczenia wykonuje za nas komputer.  A więć... Formuła to wyrażenie (działanie) zapisane za pomocą dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym operacji i funkcji.

 

 

 

 

 

 

4. Tworzenie formuł w arkuszu kalkulacyjnym często wykorzystuje zasadę adresowania względnego. Polega ona na pamiętaniu przez program położenia komórek , których adresy występują w danej formule, względem komórki zawierającej tę formułę.

 

 

5. Arkusz kalkulacyjny składa się z wielu tysięcy komórek i każda z nich posiada swój adres. Na adres komórki składa się nazwa kolumny i numer wiersza w którym ona występuje, tak jak to zostało opisane na ilustracji poniżej:

       

 

 

6. Adresowanie względne

 

Zapamiętywanie w arkuszu kalkulacyjnym wzajemnego położenia komórek względem siebie umożliwia dokonywanie wielu operacji upraszczających obliczenia przy użyciu formuł. Jeśli np. zapiszemy formułę iloczynu dla dwóch kolumn (np. B i C),

a następnie przesuniemy całą kolumnę C na pozycję E, to arkusz automatycznie dokona przeliczenia adresów w formule, a my nie będziemy musieli redagować jej od nowa.

 

 

 

 

 

. . .

Warto o tym wiedzieć...!

 

  • Adres A5 określa pojedyńczą komórkę, natomiast adresy typu B5:B20 określają zakres komórek (w tym przypadku z kolumny B od piątego do dwudziestego wiersza).

 

  • Arkusz kalkulacyjny pamięta położenie komórek, których adresy występują w danej formule, względem komórki zawierającej tę formułę.             Kreator stron www - przetestuj!