Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

1. Co to jest baza danych?

 

Pojęcie baza danych obejmuje wszelkie zbiory informacji, które kiedyś były gromadzone i porządkowane wyłącznie za pomocą kartotek, segregatorów, teczek na dokumenty. Tworzenie katalogów bibliotecznych tradycyjnymi sposobami jest bardzo monotonne i uniemożliwia szybkie wyszukiwanie książek, a prowadzenie rachunków bankowych dla wielu klientów banku z zastosowaniem tradycyjnych segregatorów jest w obecnych czasach niewyobrażalne. A więc użycie do tych celów komputera i odpowiedniego oprogramowania stało się od dawna koniecznością.

Informacje, które wprowadzamy do komputera, są w nim przekształcane na dane, czyli zapisywane w pamięci komputera w określony przez dany program sposób - odpowiednio zorganizowane.

 

Baza danych - zbiór danych, czyli odpowiednio zorganizowanych informacji, który można przetwarzać za  pomocą programów komputerowych.

 

 

Informatycy na zlecenie np. hurtowni, szkół, banków itp. tworzą systemy informatyczne umożliwiające przetwarzanie danych.

 

Przetwarzanie danych to uporządkowane wykonywanie operacji na danych, m.in.:

  • wprowadzanie
  • przeglądanie
  • modyfikowanie
  • porządkowanie
  • wyszukiwanie
  • prezentowanie

 

 

 

 

2. Przeglądanie danych w tabeli

 

 

Tabela bazy danych przypomina arkusz kalkulacyjny, ponieważ dane są przechowywane w kolumnach i wierszach. Główną różnicą między przechowywaniem danych w arkuszu kalkulacyjnym a przechowywaniem ich w bazie danych jest organizacja danych.

Baza danych jest najbardziej elastyczna, gdy dane w tabelach są zorganizowane w sposób, który nie powoduje powstawania nadmiarowości. Załóżmy na przykład, że baza danych przechowuje dane o pracownikach. Dane każdego z nich powinny być wprowadzone tylko raz — w tabeli przeznaczonej do przechowywania danych pracowników. Dane o produktach powinny być przechowywane w osobnej tabeli, a kolejna tabela powinna zawierać dane o oddziałach firmy. Proces organizowania danych w opisany sposób jest nazywany normalizacją.

 

 

 

 

 

Zapamiętaj...!

 

Tabela bazy danych to obiekt bazy danych służący do przechowywania danych w bazie. Tabela składa się z wierszy zwanych rekordami i kolumn zwanych polami.

 

 

  • Poszczególne wiersze tabeli są określane jako rekordy. Służą one do przechowywania pojedynczych informacji. Każdy rekord zawiera jedno lub więcej pól.
  • Pola odpowiadają kolumnom tabeli. Przykładem może być tabela o nazwie „Pracownicy”, w której każdy rekord (wiersz) zawiera informacje o jednym pracowniku, a każde pole (kolumna) zawiera określony typ informacji, na przykład imię, nazwisko, adres itd. Pola muszą mieć określony typ danych, taki jak tekst, data lub czas, liczba lub inny.
  • Rekordy i pola można też porównać do katalogu bibliotecznego, który zawiera karty książek. Każda karta odpowiada rekordowi bazy danych. Każda informacja na pojedynczej karcie (autor, tytuł itd.) odpowiada polu bazy danych.

 

 

 

Rekord - wiersz tabeli zawierający zbiór informacjina temat jednego obiektu (np. konkretnej osoby, filmu, książki).

 (Przykładowa tabela bazy danych)

 

 

 

 

 

 

3. Zastosowanie formularzy

Za pomocą formularza można prezentować, przeglądać i modyfikować (wprowadzać nowe, aktualizować) dane, które są przechowywane w tabeli.

 

 

 

(Przykład formularza)

Źródło zdjęcia: http://www.straszewo.q4.pl/access3.htm

Kreator stron www - przetestuj!