Prezentacja danych w postaci wykresu

1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów.

 

Arkusz kalkulacyjny umożliwia prezentowanie danych w postaci wykresów, co znacznie ułatwia ich analizę i interpretację. Wykresy możemy znaleźć

w wielu szkolnycg podręcznikach, np. do matematyki, fizyki czy geografii.

 

 

 

Seria danych to zakres komórek arkusza kalkulacyjnego, obejmujący jeden wiersz lub jedną kolumnę, których wartości chcemy umieścić na wykresie. Każda seria danych na wykresie jest zaznaczona innym kolorem.

 

Nazwa serii danych to opis serii (zwykle nagłówek kolumny lub wiersza), który pojawi się na wykresie w legendzie.

 

Etykiety osi kategorii (X) to zwykle nagłówki kolumn lub wierszy, w których wartości są przyporządkowane osi pionowej.

 

Etykiety danych zawierają nazwy serii lub nazwy kategorii, lub wartości danych. Mogą być umieszczone nad kolumną (na wykresie kolumnowym) lub obok wycinka koła (na wykresie kołowym). Można zrezygnować z ich wyświetlania, jeśli zbytnio zasłaniają wykres.

 

Typ wykresu określa sposób prezentacji danych i wyników, np. za pomocą słupków, linii, wycinków koła.

 

 

Aby utworzyć wykres, trzeba wskazać dane, które mają być na nim zilustrowane, czyli serię (lub serie) danych, a następnie wybrać opcje wstawiania wykresów lub kliknąć przycisk Kreatora wykresów. Wykresy możemy tworzyć dla jednej lub kilku serii danych. Niektóre typy wykresów można wykonać tylko dla jednej serii, np. wykres kołowy.

 

 

 

2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych

 

Aby rozpocząć tworzenie wykresu dla jednej serii danych, należy:

 • zaznaczyć dane, które mają znaleźć się na wykresie (dane muszą znajdować się w jednej kolumnie lub jednym wierszu),
 • wybrać opcję wstawiania wykresu (zazwyczaj w opcji Wstaw lub Wstawianie) lub kliknąć przycisk Kreatora wykresów,
 • wybrać typ wykresu,
 • określić nazwę serii danych (która następnie pojawi się w legendzie) oraz etykiety osi kategorii (X) (do opisania osi poziomej).

Zapamiętaj...!

Zmiana danych w tabeli powoduje automatyczną aktualizację wykresu.

 

 

3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych

 

Wykres dla kilku serii danych czasami można utworzyć, zaznaczając zakres wszystkich komórek, których wartości mają być umieszczone na tym wykresie. W niektórych programach może to być możliwe wtedy, gdy komórki z tymi danymi leżą w kolumnach umieszczonych obok siebie. Jeśli kolumny nie leżą obok siebie, to trzeba kolejno dodawać serie danych do wykresu (np. w arkuszu Microsoft Works).

W większości programów możliwe jest zaznaczanie serii danych, zapisanych w kolumnach lub wierszach nie sąsiadujących bezpośrednio ze sobą. W tym celu po zaznaczeniu pierwszej serii, należy zaznaczyć kolejną serię, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

 

Aby utworzyć wykres dla kilku serii danych, należy:

 • zaznaczyć pierwszą serię danych (lub kilka serii naraz, jeśli to możliwe)
 • wybrać opcję wstawiania wykresu (zazwyczaj w opcji Wstaw lub Wstawianie) lub kliknąć przycisk Kreatora wykresów,
 • wybrać typ wykresu,
 • dodać kolejne serie danych (jeśli nie zostały od razu wybrane),
 • określić nazwy serii danych (pojawią się one w legendzie) oraz etykiety osi kategorii (X) (do opisania osi poziomej)

 

 

 

Do wykresu można dodać:

 • tytuł,
 • opisy osi,
 • legendę, zwłaszcza gdy wykres zawiera kilka serii danych.

 

 

Nie każdy wykres jest odpowiedni dla określonego rodzaju danych czy wyników. 

Trzeba dostosować typ wykresu do rodzaju danych, które chcemy przedstawić za pomocą wykresu i celu, jaki chcemu osiągnąć.

Jeśli chcemy:

 • przedstawić tendencje (wzrostowe lub spadkowe), należy zastosować wykres liniowy;
 • narysować wykres funkcji - należy zastosować wykresy XY (punktowy);
 • porównać dane - należy zastosować wykres słupkowy lub kolumnowy;
 • zobrazować udziały procentowe - należy zastosować wykres kołowy.

(Przykładowe wykresy zebranych danych)

 

. . .

Kreator stron www - przetestuj!