Projektowanie systemów informatycznych

System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:

 • sprzęt – obecnie głównie komputery, oraz

      -urządzenia służące do przechowywania danych

 •        -urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu
 •        -urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami
 •        -urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego (nie od ludzi) (np.czujniki elektr., kamery)

 •        -urządzenia służące do przetwarzania danych niebędące komputerami
 •  

  • oprogramowanie
  • zasoby osobowe – ludzie
 • elementy organizacyjne – czyli procedury (procedury organizacyjne – termin
 •     z zarządzania) korzystania z systemu informatycznego, instrukcje robocze itp.

  • elementy informacyjne; bazy wiedzy – ontologie dziedziny/dziedzin, w których
       używany jest system informatyczny – na przykład podręcznik księgowania w 
       wypadku systemu finansowo-księgowego

  W projektowaniu systemów informatycznych określa się następujące etapy postępowania:

  1. Sformułowanie zadania i analiza systemu informacyjnego

  2. Opracowanie założeń systemu informatycznego.

  3. Opracowanie projektu technicznego systemu informatycznego.

  4. Wykonanie oprogramowania.

  5. Testowanie systemu informatycznego.

  6. Wdrożenie systemu informatycznego.

  Kreator stron www - przetestuj!