Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

1. Wprowadzanie informacji do tabeli arkusza kalkulacyjnego...

Do jednej komórki arkusza kalkulacyjnego najlepiej wprowadzać tylko informacje jednego rodzaju, np. jedną liczbę, tekst czy formułę. Liczby powinny być umieszczone w komórkach tak, aby było możliwe sprawne i poprawne utworzenie formuły. Wprowadzanie do jednej komórki kilku liczb oddzielonych np. przecinkami lub spacjami nie ma sensu, bo nie będą miały wówczas przypisanych oddzielnych adresów i nie będzie można tworzyć dla nich poprawnych formuł.

Nie ma znaczenia, gdzie (w których komórkach) umieści się dane - można je umieścić w jednej kolumnie czy wierszu lub w kilku różnych kolumnach czy wierszach. Umieszczenie danych do obliczeń w jednym wierszu lub kolumnie znacznie ułatwia tworzenie formuł.

 

 

2. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego...

Arkusze kalkulacyjne udostępniają wiele funkcji, które ułatwiają wykonywanie działań.

 

 

 

    Do obliczenia sumy liczb zapisanych w wierszu lub kolumnie można zastosować przycisk AUTOSUMOWANIE, który znajduje się w pasku narzędzi i oznaczony jest poprzez znak :

Przycisk ten powoduje wprowadzenie formuły sumującej do komórki wyróżnionej kursorem arkusza.

Po kliknięciu przycisku SUMA, na pasku formuły i w komórce B6, wyświetla się formuła =SUMA(B2:B5), z zaznaczonym zakresem komórek, dla których mają być wykonane obliczenia (patrz: powyższy rysunek). W razie potrzeby w formule można zmodyfikować zakres komórek. Po naciśnięciu przycisku SUMA lub klawisza Enter w komórce B6 pojawi się wynik.

 

 

Funkcja SUMA nie jest jedyną w arkuszu kalkulacyjnym. Z pozostałych możemy skorzystać uruchamiając okno wyboru fukcji, które najczęściej znajduje się w opcji menu Wstaw lub w zakładce Formuły.

(Przykładowe okno wyboru funkcji)

 

 

 

3. Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn)

 

Jeśli po zaprojektowaniu tabeli (wprowadzeniu danych i utworzeniu formuł) okaże się, że trzeba rozszerzyć zakres danych, można wstawić wiersze (kolumny) w dowolne miejsce, istniejącej już tabeli. Nie trzeba modyfikować wpisanych już formuł - arkusz "zadba" o to, aby były poprawne. Numery wierszy lub litery kolumn w tabeli arkusza, zostaną również odpowiednio zmienione.

 

Aby wstawić wiersz (komumnę) do tabeli arkusza kalkulacyjnego, należy ustawić kursor w wierszu (kolumnie),

przed którym chcemy dodać nowy wiersz (kolumnę) u wybrać opcję Wstaw.

Aby usunąć wiersz (kolumnę) z tabeli arkusza, trzeba ustawić kursor w danym wierszu (kolumnie) w wybrać opcję Usuń.

Opcje wstawiania i usuwania wierszy (kolumn) można również wybrać z menu kontekstowego.

 

W programie Microsoft Excel 2007, opcje Wstaw i Usuń umieszczono w grupie Komórki na karcie Nadzędzia główne.

Jeżeli nie możemy znaleźć danej opcji w używanym programie, należy skorzystać z Pomocy do programu, najlepiej wpisując odpowiednie hasło, np. "usuwanie wierszy".

 

 

.  .

(Okno pomocy w arkuszu kalkulacyjnym)

 

 

 

 

4. Wprowadzanie opisów do tabeli

Projektowanie tabeli  w arkuszu kalkulacyjnym polega także na opisaniu kolumn i wierszy tak, aby każdy mógł zorientować się, jakie dane znajdują się w tabeli i jakie wykonuje się obliczenia.

(Przykładowe opisy wprowadzonych danych)

5. Formatowanie komórek arkusza

 

Komórki arkusza kalkulacyjnego można formatować podobnie jak komórki tabeli wstawianej do dokumentu tekstowego, m.in.:

  • zmieniać parametry czcionki
  • ustalać obramowanie i tło komórki
  • scalać komórki
  • zmieniać położenie danych względem krawędzi komórki
  • stosować różnego rodzaju wyrównywanie tekstu
  • zmieniać format danych liczbowych wprowadzonych do komórek albo też ustalać nowy sposób formatowania danych w pustych komórkach, np. ile miejsc po przecinku ma być widocznych w liczbach.

 

 

Format danych liczbowych należy dostosować do rodzaju wprowadzanych informacji. Jeśli danymi wprowadzanymi do komórek arkusza są kwoty

(np. 123 zł, 40 zł), można zastosować format Księgowy i wybrać symbol "zł". Można też wpisać do komórki np. "20 zł" - arkusz potraktuje takie dane jak liczny, automatycznie nadając tym komórkom format Walutowy ( z symbolem "zł" ). Dla dat można ustalić format Data.
Podobna sytuacja występuje w przypadku danych wyrażonych w procentach (np. 33%, 52%). Gdy wpiszemy znak "%" obok liczby - dane te zostaną potraktowane jak liczby (program nada im format Procentowy) i można na nich wykonywać obliczenia. 

 

 

  . . .           

 

                                                         

By sformatować komórki, należy je zaznaczy i wybrać opcję Format. Następnie odszukać i wybrać potrzebny sposób formatowania. Opcje formatowania komórek można również wybrać z menu kontekstowego. W arkuszu kalkulacyjnym można, podobnie jak w edytorze tekstu , korzystać z Malarza formatów do kopiowania parametrów formatowania.

 

W formacie Procentowym wartość wprowadzona do komórki jest mnożona przez 100 i wyświetlana ze znakiem procentu.       

Kliknij, aby edytować treść...
Kreator stron www - przetestuj!