Więcej o adresowaniu w arkuszu kalkulacyjnym

1. Adresowanie mieszane

Przy tworzeniu i kopiowaniu formuł w arkuszu kalkulacyjnym ważne jest ustalenie, jakiego rodzaju adresowanie (względne, bezwzględne, mieszane) należy zastosować, aby nie pojawiły się błędy w kopiowanych formułach.

 

Jeśli w formule muszą być użyte dane z konkretnej kolumny lub wiersza arkusza kalkulacyjnego, to należy zastosować adresowanie mieszane. Przed literą oznaczającą kolumnę albo liczbą oznaczającą wiersz należy wpisać znak "$".

 

 

 

Adres mieszany...

to adres, w którym występuje odwołanie względne do kolumny

 i bezwzględne do wiersza lub odwrotnie: odwołanie bezwzględne

 do kolumny i względne do wiersza.

 

Warto zapamiętać!

Jeśli w adresie komórki nazwa kolumny lub numer wiersza nie powinny się zmieniać wraz ze zmianą położenia formuły zawierającej ten adres, należy zastosować adres mieszany.

 

 

 

2. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie

 

Linie siatki to pionowe i poziome linie oddzielające od siebie poszczególne komórki tabeli arkusza kalkulacyjnego. Standardowo włączona jest opcja wyświetlania linii siatki. Można ją wyłączyć, ale utrudnia to pracę z programem. Natomiast na wydruku linie siatki zwykle nie powinny być widoczne, dlatego opcja drukowania linii siatki jest standardowo wyłączona. Aby tabela była bardziej czytelna, komórki, w których umieszczone są dane i wyniki obliczeń, należy obramować.

(Okno formatowania komórek - wstawianie obramowania)

 

 

3. Drukowanie tabeli arkusza

 

Tabela arusza kalkulacyjnego może składać się nawet z kilkuset wierszy i kolumn. Wydrukowanie takiego dokumentu na jednej kartce nie ma sensu, ponieważ będzie on nieczytelny. Przed wydrukowaniem dokumentu arkusza kalkulacyjnego należy skorzystać z opcji Podgląd podziału stron i Ustawienia strony.

 

 

Aby wydrukować tabelę arkusza kalkulacyjnego wybieramy opcję Drukuj. Przed wydrukowaniem tabeli, należy wybrać opcję Podgląd wydruku, aby zobaczyć, jak tabela będzie wyglądała na stronie. Jeśli postać wydruku nam nie odpowiada, można ją dostosować do własnych wymagań , zmieniając odpowiednie opcje w oknie Ustawienia strony.

Kreator stron www - przetestuj!